Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

10:00

Έναρξη conference

10:05

Εισαγωγικό από Συντονιστή

10:10

Παρουσίαση Ειδικών Σχεδίων Υπουργείου Εργασίας

10:30

Συζήτηση

11:00

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

 
 
 

© Ιδιοκτησία FMW financial media way - Copyright 2020

  • Facebook
  • Twitter
web banner.jpg

Online Conference

Δευτέρα 6 Ιουλίου, 2020